44 Nieuwste Voice Search-statistieken voor 2023

 44 Nieuwste Voice Search-statistieken voor 2023

Patrick Harvey

Inhoudsopgave

Moet voice search een overweging zijn in uw SEO-strategie?

Spraakherkenningstechnologie ontwikkelt zich in een hoog tempo en ook het gebruik van voice search neemt toe.

Om u te helpen leren hoe u uw SEO-strategie dienovereenkomstig kunt aanpassen en gelijke tred kunt houden met deze veranderingen, hebben wij een lijst samengesteld met de nieuwste statistieken, feiten en trends op het gebied van voice search.

Om u te helpen leren hoe u uw SEO-strategie dienovereenkomstig kunt aanpassen en gelijke tred kunt houden met deze veranderingen, hebben wij een lijst samengesteld met de nieuwste statistieken, feiten en trends op het gebied van voice search.

Deze statistieken onthullen de staat van de voice search industrie dit jaar, belichten de manieren waarop mensen omgaan met voice assistants en smart speakers, en werpen licht op enkele belangrijke SEO ranking factoren voor voice search.

Klaar? Laten we beginnen!

Top picks van de redactie - statistieken over spraakgestuurd zoeken

Dit zijn onze meest interessante statistieken over voice search:

 • 41% van de volwassenen in de VS gebruikt dagelijks voice search, meer dan in andere landen wereldwijd. (Bron: Google Mobile Voice Survey)
 • Voice search is het op één na populairste kanaal voor mobiele zoekopdrachten. (Bron: Search Engine Land)
 • Gemiddeld kunnen spraakassistenten 93,7% van alle zoekopdrachten beantwoorden. (Bron: Semrush)

Statistieken over spraakgestuurd zoeken

Laten we eerst eens kijken naar enkele algemene statistieken over spraakgestuurd zoeken, die laten zien hoe populair spraakgestuurd zoeken is en hoe mensen het gebruiken.

1. 27% van de wereldwijde online populatie gebruikt voice search op hun mobiele apparaten

Volgens gegevens van Think with Google gebruikt nu meer dan een kwart van de online wereldbevolking voice search op mobiel.

Dat is niet helemaal de 'volledige overname van voice search' die veel analisten voorspelden toen de technologie een paar jaar geleden nog in de kinderschoenen stond - integendeel, de meeste gebruikers lijken nog steeds de voorkeur te geven aan zoeken op de ouderwetse manier - maar het is niettemin indrukwekkend.

Bron: Denk met Google2

In de VS lijkt voice search iets populairder te zijn dan wereldwijd. 41% van de Amerikaanse volwassenen en meer dan de helft van de tieners in het land gebruiken dagelijks voice search, volgens een onderzoek van Google Mobile Voice. Het is echter de moeite waard op te merken dat dit onderzoek uit 2014 stamt, dus misschien is het nu niet meer zo accuraat als een paar jaar geleden.

Bron: Google Mobile Voice Survey

3. 58,6% van de Amerikaanse consumenten heeft voice search gebruikt

Deze recentere statistiek van Voicebot bevestigt dat voice search in de VS een hoge vlucht heeft genomen. Volgens de studie heeft meer dan de helft van alle Amerikanen ten minste één keer in hun leven voice search gebruikt, ook al doen ze dat niet regelmatig.

Bron: Voicebot

4. Spraakgestuurd zoeken is pas de zesde meest populaire spraakactiviteit

Volgens een onderzoek gaf slechts 23% van de respondenten aan te zoeken via spraak. Daarmee is spraakgestuurd zoeken slechts de zesde meest populaire spraakgerelateerde activiteit, na bellen, sms'en, de weg vragen, muziek afspelen en herinneringen instellen.

Bron: Zoekmachine Land

5. Voice search is het op één na populairste kanaal voor mobiele zoekopdrachten

Spraakgestuurd zoeken is misschien pas de zesde meest populaire spraakactiviteit, maar het is de op één na populairste zoekmethode voor mobiele gebruikers.

Alleen zoeken in de browser is populairder dan zoeken via spraak. Mensen lijken liever te zoeken via spraak dan via andere zoekingangen zoals het zoekvak van de telefoon, de zoekapp, enz.

Bron: Zoekmachine Land

Geen verrassingen dus. Volgens een onderzoek van PWC zegt 57% van de respondenten met hun smartphone te praten, tegenover slechts 29% met tablets, laptops en desktops.

Waarom is voice search populairder op mobiel dan op andere toestellen? Wel, het heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat we meer gewend zijn aan praten op onze mobieltjes dan op andere toestellen, aangezien we ze voortdurend gebruiken om te bellen.

Bovendien vereist spraakgestuurd zoeken een audio-input en niet alle desktops en laptops hebben ingebouwde microfoons.

Bron: PWC

7. 25- tot 49-jarigen gebruiken vaker voice search dan enige andere leeftijdsgroep.

65% van de mensen in deze leeftijdscategorie gebruikt het minstens één keer per dag, vergeleken met 59% van de 18- tot 24-jarigen en 57% van de 50-plussers. Jongere consumenten mogen dan de drijvende kracht zijn achter het gebruik van voice search, maar zoals deze statistiek laat zien, zijn het eigenlijk iets oudere mensen die de meest productieve gebruikers zijn.

Bron: PWC

8. Ongeveer 70% van de mensen houdt van voice search omdat het snel is.

Een recente enquête uit 2019 vroeg mensen waarom ze van spraakbesturing houden. De meest genoemde reden was dat het snel is - per slot van rekening is spreken in je telefoon meestal veel sneller dan je browser openen en een zoekopdracht intypen. 'Nauwkeurigheid' en 'niet hoeven te typen' waren andere populaire redenen die mensen opgaven voor spraakbesturing.

Bron: Zoekmachine Land

9. 90% van de mensen denkt dat voice search gemakkelijker is dan online zoeken

De overgrote meerderheid van de mensen denkt dat zoeken via spraak gemakkelijker is dan iets online zoeken. Niet alleen dat, maar 89% denkt ook dat het handiger is, en 87% denkt dat het sneller is.

Bron: PWC

10. 71% van de mensen gebruikt liever voice search dan fysiek een zoekopdracht in te typen.

In het verlengde van het bovenstaande tonen consumenten een duidelijke voorkeur voor spraakassistenten als het gaat om zoeken. 71% van de consumenten zei ook dat ze liever spraakgestuurd zoeken dan dat ze een zoekopdracht fysiek intypen. Aangezien mensen overwegend van mening lijken te zijn dat spraakgestuurd zoeken beter is, is het verrassend dat het niet vaker wordt gebruikt.

Bron: PWC

11. De meeste mensen gebruiken voice search als ze alleen thuis zijn

Meer dan 60% gebruikt voice search wanneer ze alleen thuis zijn, waarmee dit de meest populaire omgeving voor voice search is. Andere populaire omgevingen voor voice search zijn 'thuis met vrienden' (meer dan 50%), 'alleen op kantoor' (ongeveer 49%) en 'in het restaurant met vrienden' (meer dan 40%).

Bron: Zoekmachine Land

Spraakassistent statistieken

Spraakassistenten zijn digitale assistenten die gebruik maken van spraakherkenning en taalverwerkingstechnologie. Daardoor kunnen ze stemcommando's 'horen' en dienovereenkomstig functies uitvoeren.

Veel mensen die gesproken zoekopdrachten uitvoeren, doen dat via spraakassistenten, dus laten we eens kijken naar enkele statistieken die ons meer vertellen over deze technologie.

12. 36,6% van de Amerikaanse bevolking gebruikt spraakassistenten

Dat zijn meer dan 120 miljoen mensen. De meeste moderne smartphones zijn uitgerust met spraakassistenten (denk aan Siri, Cortana, enz.), dus ze zijn vrij alomtegenwoordig.

Bron: eMarketer

13. 66% van de mensen die digitale assistenten gebruiken, gebruiken ze wekelijks

De meeste mensen die spraakassistenten gebruiken, doen dat regelmatig. 66% gebruikt hun digitale assistenten minstens één keer per week en 19% doet dat dagelijks.

Bron: Microsoft & Bing

14. 72% van de mensen zegt voice search te gebruiken via hun persoonlijke digitale assistent

Bijna driekwart van degenen die voice search gebruiken, doen dat via hun persoonlijke digitale assistent, waaronder Siri, Alexa, Cortana en Google Assistant.

Bron: Microsoft & Bing

15. 93% van de mensen is tevreden met hun stemassistenten

Volgens een recent onderzoek is 50% van de mensen 'zeer tevreden' en 43% 'enigszins tevreden' over hun digitale assistenten. Hieruit blijkt hoe ver de spraakherkenningstechnologie is gekomen sinds de begindagen, toen het gebruik ervan vaak frustrerend en inefficiënt was.

Bron: PWC

16. Apple's Siri en Google Assistant zijn de populairste digitale assistenten

Siri en Google Assistant zijn de duidelijke marktleiders in de spraakassistenttechnologie-industrie, met elk ongeveer 36% van het marktaandeel.

Alexa blijft achter met 25%, en Cortana komt op een verre derde plaats met 19%. Samen beheersen deze vier spraakassistenten de markt bijna volledig. Andere assistenten worden slechts door 1% van de gebruikers gebruikt.

Bron: Microsoft & Bing

17. 68% van de mensen gebruikt digitale assistenten om snelle feiten op te zoeken

Dit is de #1 meest populaire use case voor digitale assistenten, volgens respondenten in een recent onderzoek.

De weg vragen was het tweede meest populaire antwoord: 65% van de respondenten zei digitale assistenten hiervoor te gebruiken.

Andere populaire toepassingen waren het zoeken naar producten/diensten (52%), het zoeken naar een bedrijf (47%) en het onderzoeken van producten/diensten (44%).

Bron: Microsoft & Bing

18. 34% van de mensen heeft afhaalmaaltijden gekocht met behulp van hun stemassistent

Dit is de meest voorkomende aankoop via de stemassistent. Ter vergelijking: slechts 3% heeft kleding besteld via zijn stemassistent. Dit is heel logisch - afhaalmaaltijden bestellen is een heel eenvoudige en weinig riskante aankoop in vergelijking met kleding bestellen.

In het eerste geval weten veel klanten al wat ze willen bestellen, terwijl in het tweede geval de meeste kopers hun opties willen vergelijken en op zijn minst een foto van het kledingstuk willen zien voordat ze klaar zijn om te kopen.

Bron: PWC

19. De gemiddelde antwoordovereenkomst bij Google Assistants is 22%.

Er zijn veel verschillende door Google gerunde apparaten die spraakopdrachten kunnen uitvoeren, zoals Google Home Hub, Google Home Mini en Android-apparaten.

Uit een studie van SEMrush blijkt dat gebruikers, ondanks het feit dat ze allemaal dezelfde technologie gebruiken, meestal verschillende antwoorden op hun vragen krijgen, afhankelijk van welk door Google beheerd slim apparaat ze gebruiken om hun zoekopdracht uit te voeren. In slechts 22% van de gevallen geven verschillende apparaten precies hetzelfde antwoord op dezelfde zoekopdracht.

Zie ook: 12 beste heatmap-softwaretools beoordeeld voor 2023

Bron: SEMrush

20. Meer dan 50% van de consumenten verwacht in de komende 5 jaar aankopen te kunnen doen via digitale assistenten

Consumenten lijken optimistisch over de toekomst van spraakassistenttechnologie. In de komende 5 jaar verwacht meer dan de helft van de gebruikers aankopen te kunnen doen via hun digitale assistenten. En gezien hoe ver digitale assistenten de afgelopen 5 jaar zijn gekomen, durf ik te wedden dat ze niet teleurgesteld zullen worden.

Bron: Microsoft & Bing

21. Spraakassistenten kunnen gemiddeld 93,7% van alle zoekopdrachten beantwoorden...

SEMrush bekeek hoe vaak verschillende spraakassistenten er niet in slaagden zoekopdrachten te beantwoorden en ontdekte dat ze gemiddeld slechts 6,3% van de vragen op alle apparaten niet konden beantwoorden. Dit laat zien hoe ver de spraakzoektechnologie de afgelopen jaren is gekomen, want iets meer dan een jaar geleden zou dat cijfer maar liefst 35% zijn geweest.

Bron: SEMrush

22. ...maar Alexa heeft moeite om bijna een kwart van alle vragen te beantwoorden...

Alexa lijkt achter te lopen op andere spraakassistenten als het gaat om voice search. In het SEMrush-onderzoek slaagde Alexa er niet in 23% van de zoekopdrachten te beantwoorden, vergeleken met slechts 2% op Siri, en 6,3% op alle apparaten.

Dit is waarschijnlijk omdat Alexa, in tegenstelling tot andere assistenten, niet is ontworpen als een assistent voor het zoeken naar spraak, maar als een smart home speaker.

Bron: SEMrush

23. Google Assistant geeft de langste voice search antwoorden van alle voice assistants

Het gemiddelde antwoord op een gesproken zoekopdracht op Google Assistant was 41 woorden. Dit is aanzienlijk hoger dan andere assistenten. Ter vergelijking, Alexa gaf een gemiddelde antwoordlengte van slechts 11 woorden, en de gemiddelde antwoordlengte over alle assistenten was 23 woorden.

Bron: SEMrush

Smart speaker statistieken

Zoeken via spraak gebeurt niet alleen mobiel - veel mensen gebruiken hun slimme apparaten ook om online te zoeken. Laten we met dat in gedachten eens kijken naar enkele statistieken over slimme luidsprekers.

24. 35% zegt voice search te gebruiken via een smart home speaker

Meer dan een derde van de consumenten zegt dat ze hun smart home speaker hebben gebruikt om iets op te zoeken, en nog eens 36% van de mensen zegt spraakopdrachten te gebruiken via andere IoT-apparaten zoals tv's.

Bron: Microsoft & Bing

25. 45% van de mensen bezat in 2019 een slimme speaker.

Dat cijfer is gestegen van 23% het jaar daarvoor, volgens een rapport van Microsoft en Bing. Het rapport voorspelde ook dat 75% van de mensen tegen 2020 een slimme speaker zou bezitten, maar die schatting is sindsdien wellicht te optimistisch gebleken.

Bron: Microsoft & Bing

26. Van degenen die slimme speakers bezitten, bezit 41% er twee of meer.

Bijna de helft van alle mensen die slimme speakers gebruiken, bezit meerdere apparaten. 59% bezit er slechts één, maar 30% bezit er twee, 9% bezit er drie, 2% bezit er vier en 1% bezit er 5+. Als u meerdere slimme speakers bezit, kunt u spraakopdrachten uitvoeren in verschillende kamers in uw huis. Ze kunnen vaak ook met elkaar en met andere apparaten in uw huis synchroniseren voor een meer verbonden ervaring.

Bron: Microsoft & Bing

27. Muziek afspelen is de meest voorkomende spraakactiviteit op slimme speakers

70% van de gebruikers van smart speakers gebruikt hun stem om hun apparaat te vragen muziek af te spelen. Vragen naar het weer was het tweede meest voorkomende spraakverzoek (64%) en het stellen van leuke vragen stond op de derde plaats.

(53%). Interessant is dat spraakgestuurd zoeken volgens het onderzoek slechts de vierde meest populaire activiteit van smart speakers was, met slechts 47% van de respondenten die zeiden hun apparaten hiervoor te gebruiken.

Bron: Adobe

28. 52% van de mensen bewaren hun slimme speakers in een gemeenschappelijke ruimte

Met gemeenschappelijke ruimte bedoelen we alle gemeenschappelijke/gedeelde leefruimtes, zoals woonkamers, lounges, enz. Ongeveer 25% van de huiseigenaren bewaart zijn smart speakers in de slaapkamer en 22% in de keuken. Zeer weinig mensen gebruiken ze in de badkamer of andere kamers in hun huis.

Bron: Denk met Google1

29. De wereldwijde markt voor spraakherkenningstechnologie heeft in 2020 een omvang van meer dan 10,7 miljard dollar bereikt.

Er wordt ook verwacht dat het de komende 5 jaar zal groeien met een CAGR van 16,8%, tot maar liefst 27,16 miljard in 2026.

Zie ook: 31 Beste WordPress Thema's Voor Bloggers En Schrijvers In 2023

Bron: Statista1

SEO en voice search statistieken

Als u de beste kans wilt maken om organisch te scoren voor zoekopdrachten via spraak, bekijk dan de onderstaande statistieken over spraakonderzoek. Deze SEO-statistieken vertellen ons meer over hoe spraakonderzoek verband houdt met SEO en onthullen belangrijke rankingfactoren.

30. 22,8% van de SEO-professionals denkt dat voice search de belangrijkste opkomende SEO-factor is om in de gaten te houden

Een enquête van Search Engine Journal vroeg SEO's wat zij denken dat de belangrijkste opkomende factoren zijn in SEO, en bijna een kwart van de respondenten zei voice search.

Voice search was het vijfde meest populaire antwoord op die specifieke vraag. Core Web Vitals was het topantwoord met 36,6% van de respondenten die het als belangrijkste opkomende SEO-factor beoordeelden.

Bron: Zoekmachine tijdschrift

31. 80% van de voice search antwoorden op Google Assistant komen uit de top 3 resultaten

Uit gegevens van SEMrush blijkt dat de overgrote meerderheid van de antwoorden op gesproken zoekopdrachten afkomstig is uit de top 3 van de organische resultaten. Het resultaat: als je wilt voorkomen in gesproken zoekopdrachten op Google Assistant, moet je eerst bovenaan de SERP's staan.

Bron: SEMrush

32. 70% van de voice search antwoorden komen van SERP functies

SERP-functies zoals Featured Snippets (de antwoordvakken bovenaan de resultatenpagina's) en Mensen vragen ook secties zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden voor SEO - en ze zijn vooral belangrijk voor voice search.

Uit een studie van SEMrush bleek dat meer dan tweederde van alle voice search antwoorden op Google Assistant afkomstig waren van dit soort SERP-functies.

Bron: SEMrush

33. Pagina's die scoren voor gesproken zoekopdrachten laden 52% sneller

De gemiddelde pagina met gesproken zoekresultaten wordt geladen in ongeveer 4,6 seconden. Dit is 52% sneller dan gewone pagina's met zoekresultaten en suggereert dat PageSpeed een bijzonder belangrijke rankingfactor kan zijn voor SEO voor gesproken zoekopdrachten.

Het is logisch dat Google prioriteit geeft aan PageSpeed als het gaat om spraakgestuurd zoeken. Als je in je slimme apparaat spreekt, verwacht je een vrijwel onmiddellijk antwoord - je hebt geen tijd om te wachten tot de resultaten zijn geladen.

Bron: Backlinko

34. Pagina's die scoren voor voice search hebben gemiddeld ongeveer 1200 Facebook shares...

...en 44 Tweets. Dit suggereert dat sociale betrokkenheid ook een grote rankingfactor kan zijn voor voice search. SEO's moeten hier rekening mee houden: als je wilt scoren voor voice search, kan het helpen om een solide sociale strategie te hebben en je blogberichten te promoten op sociale media.

Bron: Backlinko

35. Het gemiddelde gesproken zoekresultaat heeft een DR van 76,8

DR staat voor domain rating (Ahrefs). Het is een meting van de waargenomen autoriteit van een website op een schaal van 100. Autoriteit is altijd al een belangrijke rankingfactor geweest, maar lijkt vooral belangrijk voor voice search, omdat domeinen met een hoge autoriteit de resultaten domineren.

De reden waarom domein autoriteit zo belangrijk is, is waarschijnlijk het feit dat de consument verwacht dat de resultaten van voice search accuraat zijn. Om er zeker van te zijn dat het alleen accurate antwoorden geeft op voice search zoekopdrachten, selecteert Google waarschijnlijk zorgvuldig de antwoorden van alleen de meest betrouwbare domeinen.

Bron: Backlinko

36. Pagina's die scoren voor spraakopdrachten hebben gemiddeld 2.312 woorden.

Google Assistant lijkt ook de voorkeur te geven aan spraakgestuurde antwoorden op lange inhoud. Het resultaat: als je de meeste kans wilt maken om te scoren op spraakgestuurde zoekopdrachten, publiceer dan lange inhoud.

Bron: Backlinko

37. Meer dan 70% van de websites die in Google's zoekresultaten voor stemmen voorkomen, zijn beveiligd met HTTPS.

Dit cijfer suggereert dat HTTPS-codering een andere belangrijke rankingfactor kan zijn. Als je website geen SSL-certificaat heeft, kun je moeite hebben om te scoren voor voice search.

Bron: Backlinko

38. Slechts 1,71% van de resultaten van voice search komen van pagina's met een exact matchende title-tag.

Trefwoorden verschijnen slechts in de title-tag van een klein deel van de pagina's met gesproken zoekresultaten, dus doe geen moeite om individuele pagina's te maken die geoptimaliseerd zijn voor individuele trefwoorden. In plaats daarvan is het beter om één stuk inhoud te schrijven dat meerdere vragen op dezelfde pagina beantwoordt.

Bron: Backlinko

Let op: Dit betekent dat u voor elk van uw blogberichten extra zoekwoorden moet onderzoeken. Als u hulp nodig hebt, bekijk dan onze vergelijking van de beste softwarehulpmiddelen voor zoekwoordenonderzoek.

39. 58% van de gebruikers van voice search zoeken naar zoekopdrachten naar lokale bedrijven

Lokale bedrijven, let op. Meer dan de helft van de mensen die voice search gebruiken, doen dat voor vragen over lokale bedrijven. Dat kan betekenen dat ze de weg vragen naar een lokaal bedrijf, of de openingstijden controleren.

Bron: SEMrush

40. Het gemiddelde resultaat voor lokale zoekopdrachten is 23 woorden lang.

Dit is de gemiddelde lengte van antwoorden op gesproken zoekopdrachten bij alle digitale assistenten. Het resultaat: als u probeert te scoren voor gesproken zoekopdrachten, houd dan uw antwoorden op veelvoorkomende zoekopdrachten kort en bondig.

Bron: SEMrush

41. Google Assistant geeft lokale antwoorden op zoekopdrachten op basis van Google My Business...

...en Local Pack SERP functies. Siri kijkt daarentegen naar Yelp reviews en Apple Maps om antwoorden te vinden voor zoekopdrachten met een lokale intentie. Een 4,5/5 Yelp rating en een groot aantal Yelp reviews helpt u om een plaats te krijgen op Siri.

Bron: SEMrush

Uitdagingen voor spraakgestuurd zoeken

Voice search heeft een lange weg afgelegd in de afgelopen tien jaar, maar veel consumenten hebben nog steeds bedenkingen. Hier zijn een paar statistieken die de uitdagingen voor de voice search industrie benadrukken.

42. 41% van de mensen vreest dat hun digitale assistenten hen actief afluisteren of opnemen

Dit klinkt misschien bijgelovig, maar het is een zeer reële angst voor bijna de helft van alle gebruikers. 52% vreest ook dat hun informatie niet veilig is met spraakassistenten.

Bron: Microsoft & Bing

43. 41% van de gebruikers van smart speakers maakt zich zorgen over privacy

Mensen verwachten privacy in het comfort van hun eigen huis. 41% van de gebruikers van slimme speakers heeft echter aangegeven zich zorgen te maken over vertrouwen en privacy. Velen van hen zijn bang dat hun apparaten passief meeluisteren. Dit soort angsten vormen een enorme belemmering voor een bredere acceptatie van slimme speakers.

44. 64% van de respondenten zegt in de afgelopen maand per ongeluk een spraakassistent te hebben gebruikt.

Van hen zei bijna de helft dat ze het per ongeluk deden door op de verkeerde knop te drukken. We hebben het allemaal meegemaakt.

Bron: Statista2

Spraakzoekstatistieken bronnen

 • Adobe Consumer Voice Survey (URL niet langer beschikbaar)
 • Backlinko
 • eMarketer
 • Google Mobile Voice Survey
 • PWC
 • Denk met Google1
 • Denk met Google2
 • Microsoft & Bing
 • Zoekmachine Land
 • Zoekmachine tijdschrift
 • SEMrush
 • Statista1
 • Statista2
 • Voicebot

Laatste gedachten

Tot zover onze opsomming van de laatste statistieken over voice search. We hopen dat u ze interessant vond en dat ze uw SEO-strategie voor het komende jaar mede hebben bepaald.

Als u meer hulp nodig heeft bij het verbeteren van uw zoekmachine rankings, bekijk dan onze artikelen over de beste rank tracking software, outreach tools en SEO tools.

En als u meer statistieken wilt bekijken, lees dan zeker onze berichten over SEO-statistieken, social media-statistieken, blogging-statistieken en content marketing-statistieken.

Patrick Harvey

Patrick Harvey is een doorgewinterde schrijver en digitale marketeer met meer dan 10 jaar ervaring in de branche. Hij heeft een enorme kennis van verschillende onderwerpen, zoals bloggen, sociale media, e-commerce en WordPress. Zijn passie voor schrijven en het helpen van mensen om online succesvol te zijn, heeft hem ertoe aangezet om inzichtelijke en boeiende posts te maken die waarde toevoegen aan zijn publiek. Als ervaren WordPress-gebruiker is Patrick bekend met de ins en outs van het bouwen van succesvolle websites, en hij gebruikt deze kennis om zowel bedrijven als particulieren te helpen hun online aanwezigheid te vestigen. Met een scherp oog voor detail en een niet aflatende toewijding aan uitmuntendheid, is Patrick toegewijd om zijn lezers te voorzien van de nieuwste trends en advies in de digitale marketingindustrie. Als hij niet aan het bloggen is, is Patrick te vinden op het verkennen van nieuwe plaatsen, het lezen van boeken of het spelen van basketbal.